Grupy wychowawcze

Internat dysponuje 39 miejscami w 3 grupach wychowawczych. Internat jest na III piętrze – najwyższe piętro budynku (do dyspozycji jest winda). Wychowankowie zakwaterowani są w trzyosobowych pokojach wyposażonych w estetyczne i funkcjonalne meble. W pokojach jest odpowiednio dużo miejsca na wypoczynek i naukę. Do dyspozycji wychowanków są 3 świetlicesala telewizyjno-komputerowa, sala do gry w tenisa stołowego. Wychowankowie korzystają z wyżywienia przygotowywanego w kuchni szkolnej – posiłki spożywają w stołówce na parterze.

Wychowankowie mają możliwość korzystania z boiska „ORLIK” oraz z sali gimnastycznej w Zespole Szkół (raz w tygodniu).

Na terenie szkoły wychowankowie mogą również korzystać z siłownisali z Magicznym Dywanem i Knoockerem oraz z pracowni komputerowej i gastronomicznej.

Internat funkcjonuje w okresie trwania roku szkolnego (od poniedziałku do piątku) z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od nauki.

Grupą wychowawczą opiekują się wychowawcy grupy.

Szczegółowy rozkład dzienny zajęć ustalają wychowawcy zgodnie z treścią planów pracy grupy.

Rozkład dnia i tygodnia w internacie uwzględnia czas na naukę, pracę na rzecz szkoły, środowiska lokalnego, zajęcia kulturalne, sportowe oraz inne formy wypoczynku. Podczas codziennych zajęć u wychowanków rozwijane jest poczucie odpowiedzialności oraz kształtowane są umiejętności samodzielnego wykonywania codziennych czynności samoobsługowych oraz współdziałania w grupie.

Uczniowie mieszkający w internacie otrzymują mocne wsparcie od wychowawców. Mają możliwość żyć w godnych warunkach i w poczuciu bezpieczeństwa.

Pobyt w internacie jest bezpłatny, rodzice ponoszą jedynie koszt wyżywienia dziecka.